Smokva Bay


VAS Invest i Boticelli Land Development su suinvestitori projekta razvoja Smokva Bay koji se nalazi na jednoj od najlepših lokacija, pored Reževića, u opštini Budva. Sa površinom od 140,042 m2, on predstavlja najveću parcelu u privatnom vlasništvu na crnogorskoj obali. Budući kompleks će se sastojati od luksuznih hotela i vila.

MBT – obim angažmana

Sveobuhvatna usluga upravljanja projektima tokom faze razvoja infrastrukture:

  • Razvoj ugovorne strategije
  • Pregovori sa konsultantima za projektovanje
  • Priprema ugovora za konsultanta za projektovanje (u partnerstvu sa ovlašćenim advokatima)
  • Praćenje geotehničkih istraživanja
  • Upravljanje preliminarnim radovima na lokaciji
  • Kontrola projektovanja i pregled projekta infrastrukture
  • Priprema master programa za infrastrukturne radove

© 2020 - MBT Concept d.o.o. Sva prava zadržana.