Naše duboko uverenje je da je jasna, precizna, efektivna i pravovremena komunikacija ključ uspeha na svakom projektu. U tom smislu, ostvarenje ciljeva naših klijenata zahteva strukturisan pristup svakom projektu i okvir koji omogućava rad u uslovima promenjivog okruženja.

Mi smo tu da to omogućimo.

Naša usluga upravljanja projektom se u potpunosti prilagođava potrebama i ciljevima klijenta, i obuhvata, ali nije i ograničena na, sledeće aktivnosti:

PRIPREMA PROJEKTNOG PLANA

PLANIRANJE PROJEKTA

BUDŽETIRANJE TROŠKOVA

UPRAVLJANJE PROJEKTOVANJEM

REDOVNO PRAĆENJE PROJEKTA

PRAĆENJE I IZVEŠTAVANJE O STATUSU PROJEKTA

SAVETOVANJE PRILIKOM NABAVKE

PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE

SAVETOVANJE PRILIKOM ANALIZE PONUDA DOBAVLJAČA

KONTROLA TROŠKOVA

SAVETOVANJE PRILIKOM UGOVARANJA

KOORDINACIJA SVIH AKTERA NA PROJEKTU

UPRAVLJANJE RIZICIMA

PRAĆENJE I SAVETOVANJE KOD:

• Projektovanja
• Izgradnje
• Primopredaje

SAVETOVANJE, PRONALAŽENJE I NABAVKA:

• Nameštaja
• Pribora
• Opreme

© 2020 - MBT Concept d.o.o. Sva prava zadržana.